เงินบริจาค กลายเป็นอะไรได้บ้าง
ธันวาคม 1 2565

เงินบริจาค กลายเป็นอะไรได้บ้าง

ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า ด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียพ่อแม่จากอุบัติเหตุ โรคภัย หรืออื่นๆ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญภายในสังคมเรา เพราะเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงปลอดภัย ขาดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะตามวัย มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาสังคมได้ในอนาคต ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กที่ยังรอคอยโอกาสเหล่านั้นให้เติบโตมาอย่างพึ่งพาตนเองได้ คือ การเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่น และการสนับสนุนสิทธิเด็ก ขั้นพื้นฐานที่พวกเขาพึงได้รับ ทั้งด้านปัจจัยสี่ การศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการปลูกฝังความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สร้างอุปนิสัยที่มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน
 

“เมื่อเด็กได้รับความรัก เขาจะเรียนรู้เพื่อมอบความรักนั้นกลับคืนให้กับผู้อื่นเช่นกัน”
 

เงินบริจาค ช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กกำพร้า

มูลนิธิเด็กโสสะ-เงินบริจาคของคุณ จะกลายเป็นความรัก ครอบครัว อนาคตของเด็กกำพร้า

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น แต่เรามอบครอบครัว ให้เด็กได้เติบโตด้วยความรัก เพื่อมุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงดูในระยะยาวตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนนั้น จะส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กมีอนาคตที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม


เงินบริจาค ช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้อย่างไร

เงินบริจาค ของท่านสามารถช่วยเหลือเด็กกำพร้าในมูลนิธิเด็กโสสะได้

  1. รับเด็กกำพร้า เข้าสู่ครอบครัวโสสะ
    มูลนิธิเด็กโสสะฯ จะทำการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่รัฐและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อประเมินความช่วยเหลือในการรับเด็กกำพร้าตั้งแต่วัยแรกเกิด - 7 ปี เข้าสู่การดูแลของครอบครัวโสสะ
     
  2. เด็กได้มีโอกาสเติบโตขึ้น ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง
    เมื่อเด็กเข้าสู่ครอบครัวโสสะ จะได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่โสสะ ร่วมกับพี่น้องชายหญิงภายในบ้าน เกิดเป็นสายสัมพันธ์ของครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความรักความอบอุ่น ซึ่งภายในบ้าน 1 หลังจะมีเด็กๆ ประมาณ 8-10 คน อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านเด็กโสสะ ที่มีความปลอดภัย ปัจจุบัน มีเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ
     

มูลนิธิเด็กโสสะ-เรียนรู้การประกอบอาหารกับแม่โสสะ

3. ได้รับโภชนาการ ตามวัยที่เหมาะสม
ในกิจวัตรประจำวัน เด็กๆ จะช่วยคุณแม่ทำอาหารรับประทานร่วมกันในทุกมื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะได้รับโภชนาการอย่างเหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักพึ่งพาตนเองและเรียนรู้ถึงคุณค่าของอาหาร
 

มูลนิธิเด็กโสสะ-ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย ฉีดวัคซีน

4. ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ตามวัยที่เหมาะสม
เด็กๆ จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการฉีดวัคซีนประจำปีตามวัย การป้องกันและรักษาโรค รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา เล่นเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ เป็นต้น

 

มูลนิธิเด็กโสสะ-หมู่บ้านเด็กโสสะ ได้เรียนรับการศึกษา

5. ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ
เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะทุกคน จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ (ระดับปริญญาตรี) ตามที่เด็กจะเลือกเรียนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญ หรือสายวิชาชีพ นอกจากนี้เยาวชนทุกคนยังได้รับการอบรม ส่งเสริม ทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่โลกของการทำงานในอนาคต เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบัน มีลูกโสสะร่วม 600 คน เติบโตออกจากการดูแลของหมู่บ้านเด็กโสสะ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในสังคม

ทุกการบริจาค ไม่ได้หายไปไหน แต่จะกลายเป็นครอบครัว ความรัก และอนาคตให้กับเด็กกำพร้า ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือทุกคน

 

ร่วมบริจาค