โครงการระดมทุนผ่านทางจดหมายตรง

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่าน "โครงการระดมทุนผ่านทางจดหมายตรง"  โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ท่านผู้มีจิตเมตตาได้ร่วมมอบโอกาสที่สอง เพื่อช่วยเหลือให้น้องๆ โสสะได้เติบโตในครอบครัวอันอบอุ่นและมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทุกวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-380-1177
อีเมล info@sos-thailand.org
LINE: @sosthailand

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร