โครงการระดมทุนผ่านทางจดหมายตรง

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่าน "โครงการระดมทุนผ่านทางจดหมายตรง"  โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ท่านผู้มีจิตเมตตาได้ร่วมมอบโอกาสที่สอง เพื่อช่วยเหลือให้น้องๆ โสสะได้เติบโตในครอบครัวอันอบอุ่นและมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-380-1177 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. หรือทางอีเมล info@sos-thailand.org หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

 

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร