หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ” เชียงราย

ตั้งอยู่ที่  236  ม. 5  ถ.พหลโยธิน  ต.ท่าสุด  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100 สามารถรองรับเด็กได้  140 คน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และ  SOS CHILDREN’S VILLAGES INTERNATIONAL   มีความประสงค์ที่จะขยายการดำเนินงานเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่  ไร้ญาติมิตร  ไปยังภาคเหนือ  เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 4  และเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล  และเฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  6  รอบ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่ออันเป็นมงคลแก่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายนี้ว่า  “หมู่บ้านสิริเมตตา  72  พรรษา  เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.2548 บนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพักแม่และเด็ก  14  หลัง  อาคารสำนักงาน  อาคารอนุบาล  บ้านพักเจ้าหน้าที่  บ้านพักผู้อำนวยการ  บ้านพักรับรอง  อาคารจอดรถและซ่อมบำรุงอย่างละ  1  หลัง 

บ้านเยาวชนชายโสสะเชียงราย

สามารถรองรับเด็กได้  20 คน ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ

ร่วมบริจาคให้กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

เงินบริจาคของคุณจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

ร่วมบริจาค

ข้อมูลในการติดต่อหมู่บ้านเด็กโสสะ  “สิริเมตตา ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ”  เชียงราย

หมู่บ้านเด็กโสสะ เชียงราย
236  ม. 5  ถ.พหลโยธิน
ต.ท่าสุด  อ.เมือง
จ.เชียงราย  57100
เบอร์โทรศัพท์: 053-772-590