โครงการคืนรักให้น้อง มอบครอบครัวทดแทน

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “คืนรักให้น้อง มอบครอบครัวทดแทน” ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่ดำเนินการขึ้น เพื่ออัปเดตข้อมูลผู้บริจาคและสอบถามความประสงค์ให้การกลับสู่โครงการฯ เพื่อร่วมบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านการตัดบัตรเครดิต ในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ อีกครั้ง

 

โดยการตัดสินใจเข้าร่วม โครงการคืนรักให้น้อง มอบครอบครัวทดแทน ในครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กๆ ได้เติบโตในครอบครัวทดแทน ได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณแม่โสสะและพี่ภายในบ้าน ที่สำคัญ คือ เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญสำหรับอนาคต จนออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้

หมายเลขโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์

  • 02-821-6264

  • 02-038-5468

Agent Code

Name

SG1001

โชติกา ศรีบุญ

SG1004

สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ

SG1011

เจมจิรา น่วมสุวรรณ

SG1028

ณัชชา กาญจนบำรุง

SG1029

รวิสรา รุ่งแสง

SG1031

ศศินาราภรณ์ ประเชิญ

SG1038

โชดิวัต สมศิริ

SG1041

ยลดา ธรรมพร

SG1044

สิตกมล ใยโฉม

SG1045

เพราพิสาส หาดแก้ว

SG1046

สถาพร พุทธาธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โทรศัพท์: 02-821-6264, 02-038-5468
E-mail: info@sos-thailand.org