หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ตั้งอยู่ที่  90  ม. 2  ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000  สามารถรองรับเด็กได้  120 คน

หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตเป็นหมู่บ้านลำดับที่ 5 ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2550  บนเนื้อที่  10 ไร่ โดยก่อสร้างบ้านพักแม่และเด็ก จำนวน 12  หลัง  อาคารเรียนอนุบาล  ห้องสมุด อาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่  บ้านพักผู้อำนวยการ  บ้านพักรับรอง  อาคารจอดรถและซ่อมบำรุงอย่างละ 1 หลัง 

วัตถุประสงค์ของการสร้างหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  80  พรรษา  ในปี  2550 และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาของเด็กไร้ที่พึ่งที่มีในสังคมโดยการขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้  ตลอดจนรองรับเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติจากคลื่นยักษ์ “สึนามิ”  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2547 มูลนิธิเด็กโสสะฯ  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  พระราชทานนามหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตว่า  “หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต  เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐”

 

บ้านเยาวชนชายโสสะภูเก็ต

สามารถรองรับเด็กได้  10 คน ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ

ร่วมบริจาคให้กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต

เงินบริจาคของคุณจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

ร่วมบริจาค

ข้อมูลในการติดต่อหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต
90  ม. 2
ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง
จ.ภูเก็ต  83000
เบอร์โทรศัพท์: 076-615-169