มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทน เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม

เกี่ยวกับเรา

 

สิ่งที่เรามีและแตกต่างในการเลี้ยงดูเด็ก

 

เลี้ยงดูเด็กกว่า 700 คน

ที่หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย

ดูที่ตั้ง

 

 

 

4 สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเลี้ยงดูของเรา

1 2 3 4 >>