หมู่บ้านเด็กโสสะ
แห่งประเทศไทย

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 

ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม

ที่มาของมูลนิธิฯ

สิ่งที่ทำให้เรามีความแตกต่างในการเลี้ยงดูเด็ก

 

แม่

 

 

บ้าน

 

 

พี่น้อง

ชายหญิง

 

 

หมู่บ้าน

เด็ก

 

 

เรามีเด็กในการดูแลกว่า 700 คน ที่หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย

 

ดูที่ตั้งของหมู่บ้าน

 

หลักการดำเนินงาน

    เราช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนที่ถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เรามุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งความคุ้มครองป้องกันภัยจากครอบครัวและชุมชนที่เด็กได้อาศัยอยู่และเติบโตขึ้น เด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวโสสะ

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

จำนวนบ้านทั้งหมด
ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง
จำนวนเด็กและเยาวชน
ในความดูแล
จำนวนลูกโสสะที่ออกไป
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่สองในชีวิต

 

การสนับสนุนของท่านไม่เพียงมอบอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพและ
การศึกษาเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือการให้พวกเค้าได้ออกไป
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อีกครั้ง

ร่วมบริจาค

SOS Thailand, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ, บริจาค, ช่วยเหลือเด็กกำพร้า, ของที่ระลึก, ลดหย่อนภาษี