ความร่วมมือระหว่างองค์กร

การร่วมมือกันเพื่อให้โอกาสที่สองในชีวิตแก่เด็กๆ

ทำไมถึงต้องร่วมมือกับ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Unique Program

 

มีโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทดแทนระยะยาว เด็กจะได้ความรัก ความอบอุ่นจากแม่โสสะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้

Global Footprint. Local Approach

เราเป็น 1 ในประเทศสมาชิกจาก 135 ประเทศทั่วโลก ที่ได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) แต่บุคคลากร และรูปแบบการดำเนินงาน ได้ถูกปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทย

International Brand & Impact

เราทำงานภายใต้ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตามนโยบายขององค์กรสหประชาชาติ (UN's Sustainable Development Goals-SDGs)

Reputable

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

DRIVE IMPACT WITH INNOVATIVE PROGRAMMING

Partnership Highlights

บริษัท/องค์กร ของท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้โดย

Our Corporate Partners

Together we are making a brighter future for our children 

ข่าวสาร

Displaying results 1-3 (of 50)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
More

บริจาคออนไลน์

ในนามบริษัท/องค์กร

 

 

ร่วมบริจาค

 

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร


สำนักงานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-380-1177 ต่อ 2
แฟ็กซ์ 02-755-5576
อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

.