เปลี่ยนแต้มบัตรเครดิต BBL เป็นอนาคตที่สดใสให้เด็กกำพร้า
กันยายน 7 2566

เปลี่ยนแต้มบัตรเครดิต BBL เป็นอนาคตที่สดใสให้เด็กกำพร้า

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง ให้มีอนาคตที่สดใสภายใต้สภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย โดยการแลกคะแนนบัตรเครดิต Thank You Reward เป็นเงินบริจาค ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท (ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน)

วิธีทำบุญออนไลน์ แลกคะแนนผ่านส่วนบริการสมาชิก

ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อบริจาคได้ ที่นี่
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยในช่อง รหัสของกำนัล/Product code ให้ระบุ “7827” และในช่อง สินค้า/Product ให้ระบุ “มูลนิธิเด็กโสสะฯ”
 3. สามารถเลือกส่งแบบฟอร์มได้ตามช่องทาง ดังนี้
 • ทาง E-mail: Card.srv@bangkokbank.com
 • ทางโทรสารหมายเลข 0-2626-4789
 • ทางไปรษณีย์ระบุ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สายบัตรเครดิต กลุ่มบริการและสนับสนุนธุรกิจบัตร เลขที่ 333 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
 1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง

 

ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าที่

 1. โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสมาชิกบัตร
 2. บัตรเครดิตผู้นำ แพลตทินัมโทร 0-2638-4888
  บัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด โทร 0-2638-4000
  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กเพรสโทร 0-2638-4400
 3. แจ้งความประสงค์ “บริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ” รหัสของกำนัล 7827

 4. แจ้งจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

 5. แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม

 

ทางโทรศัพท์ ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

 1. โทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 0-2638-4000 กด 5 2 1 1 1
 2. กดหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักที่ต้องการแลกคะแนนสะสม
 3. กด วัน/เดือน/ปี เกิดของผู้ถือบัตร เช่น เกิดวันที่ 1 พ.ค. 2525 กด 01052525
 4. กดรหัส 7827 ตามด้วย #
 5. กด 1 เพื่อยืนยัน

แลกคะแนนบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงเทพ เป็นเงินบริจาคเพื่อมอบความรักและอนาคตให้เด็กกำพร้าในครอบครัวโสสะ

 

แลกคะแนนแทนการให้ แถมได้ลดหย่อนภาษี

 • ทุกการบริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป (1,000 คะแนน) ทางมูลนิธิฯ จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ตามใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางธนาคารภายใน 45 วันทำการ
 • กรณีแลกคะแนนเพื่อบริจาคในวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ ในเดือนมกราคม ของปีถัดไป ดังนั้น คะแนนที่แลกเพื่อบริจาคเดือนธันวาคม 2566 วันที่ออกใบเสร็จ จะเป็นเดือนมกราคม 2567 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีของปี 2567