ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

เมื่อเด็กทุกคนเข้าสู่ครอบครัวโสสะ ไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย หรือภูเก็ต เด็กๆ จะได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักจากแม่โสสะ เติบโตด้วยความอบอุ่นร่วมกับพี่น้องภายในบ้าน และมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของหมู่บ้านเด็กโสสะ เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษา ไปโรงเรียน ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้านฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

1 2 3 4 >>