แม่โสสะ คือใคร?

เพราะเราเชื่อว่า "เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก" มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงตั้งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัว ไร้ที่พึ่งพิง หรือเด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมได้ เพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นได้เติบโตภายในครอบครัวทดแทน ที่มี "แม่โสสะ" คอยดูแลด้วยความรัก
 

แม่โสสะ คือใคร?

แม่โสสะ คือ สตรีโสดที่ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งทำ "อาชีพแม่" มีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต่างจาก "แม่" ทั่วไป อาชีพนี้แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ เพราะต้องอุทิศชีวิตเพื่อมอบความรักให้กับเด็กทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงระหว่างแม่โสสะกับลูกโสสะตลอดไป
 


ก่อนจะเป็นแม่โสสะ ทุกคนต้องผ่านการเป็น “คุณน้า” มาก่อน ซึ่งก็คือผู้ช่วยของคุณแม่ในขณะนั้น เพื่อเรียนรู้หน้าที่ วิธีการดูแลเด็กๆ ที่ถูกต้องทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะอุปนิสัยของเด็กแต่ละคนที่อยู่ในบ้าน

 

แม่โสสะ มีหน้าที่อะไร?

หน้าที่หลักของคุณแม่โสสะทุกคนนั้น ไม่ต่างจากคุณแม่คนอื่นๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหาร ดูแลสุขภาพลูกๆ จัดหาเสื้อผ้า แต่งตัว ทำงานบ้าน สอนการบ้าน รวมไปถึงการพูดคุยเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆ ทุกคน
 


ซึ่งครอบครัวโสสะในแต่บ้าน จะมีเด็กๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน ประมาณ 10 คน แม้จะต่างที่มา ต่างสายเลือด แต่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก พึ่งพาอาศัยกันเสมือนพี่น้องแท้ๆ ที่มีคุณแม่โสสะคอยดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
 


ตั้งแต่ก้าวแรกที่เด็กๆ ได้เข้าสู่ครอบครัวโสสะ แม่โสสะ คือคนที่ใกล้ชิดที่สุดซึ่งจะช่วยปลอบประโลมและนำพาชีวิตของเด็กทุกคนที่เคยถูกทอดทิ้ง ให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างกล้าแกร่ง แม้จะเติบใหญ่จนออกจากการดูแลของหมู่บ้านเด็กโสสะไปแล้ว แต่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่โสสะกับลูกทุกคนจะยังคงอยู่ เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป
 


คุณคิดว่าการเป็นแม่คนมันหนักแค่ไหน?

และแม่ที่ต้องดูแลลูกกว่า 10 คน ทำได้อย่างไร


ร่วมบริจาค

Copyright © All Right Reserved