การบริจาค

ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

แอปพลิเคชันที่ท่านสามารถร่วมบริจาคให้ "มูลนิธิเด็กโสสะฯ"

Rabbit LINE Pay

  1. เข้าแอปพลิเคชั่น LINE
  2. เลือก Rabbit LINE Pay
  3. เลือก บริจาค
  4. เลือก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

หรือ  คลิก (ผ่านมือถือเท่านั้น)

Shopee

  1. เข้าร้านค้า มูลนิธิเด็กโสสะฯ หรือ คลิก
  2. เลือกคูปองการบริจาค