การบริจาค

ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

แอปพลิเคชันที่ท่านสามารถร่วมบริจาคให้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ

การสนับสนุนผ่านช่องทางอื่นๆ