10 ปีแห่งการส่งมอบโอกาส กับ DHL Thailand และมูลนิธิเด็กโสสะฯ
พฤศจิกายน 1 2566

10 ปีแห่งการส่งมอบโอกาส กับ DHL Thailand และมูลนิธิเด็กโสสะฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ฯ ขอขอบพระคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจาก DHL Thailand (DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain และ DHL eCommerce Solutions) สำหรับการส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนตลอดระยะเวลา 10 ปี พร้อมขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

ครบรอบ 10 ปี DHL Thailand และ มูลนิธิเด็กโสสะ - ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน -  คุณธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ และกรรมการอำนวยการ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ และ DHL Thailand จึงมีการจัดค่ายฝึกอบรมให้กับเยาวชนโสสะได้มีประสบการณ์อันดีเพื่อพัฒนาทั้งแรงบันดาลใจและทักษะวิชาชีพที่สำคัญ โดยในพิธีเปิดวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้มี คุณธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ และกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารมูลนิธิเด็กโสสะฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเหรียญที่ระลึกให้กับ DHL Thailand เพื่อแทนคำขอบคุณตลอดระยะเวลา 10 ปี ของคำมั่นสัญญาและการสนับสนุนที่มีต่อเด็กและเยาวชนในครอบครัวโสสะ

ครบรอบ 10 ปี DHL Thailand และ มูลนิธิเด็กโสสะ - ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน - 02

โดยทาง DHL ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้ง 10 คน ได้เข้าร่วมชมการทำงานจริงของพี่ๆ ดีเอชแอลระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566 โดยมีพี่ๆอาสาสมัครจากดีเอชแอลร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตลอด 5 วันนี้ด้วย

ครบรอบ 10 ปี DHL Thailand และ มูลนิธิเด็กโสสะ - ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน - 03

ครบรอบ 10 ปี DHL Thailand และ มูลนิธิเด็กโสสะ - ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน - 04

ครบรอบ 10 ปี DHL Thailand และ มูลนิธิเด็กโสสะ - ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน - 05

ครบรอบ 10 ปี DHL Thailand และ มูลนิธิเด็กโสสะ - ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน - 06
 

ความประทับใจตลอดการทำงานร่วมกัน 10 ปีที่ผ่านมา

คุณโชติมา ไตรรัตนานุสรณ์ Human Resource Mananger, DHL eCommerce Thailand

คุณโชติมา ไตรรัตนานุสรณ์
Human Resource Mananger, DHL eCommerce Thailand

“รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจของอาสาสมัครจากทั้งทางดีเอชแอล และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ทุกท่านตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมกันคิดริเริ่มพัฒนากิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เสมอมา สำหรับการทำงานร่วมกันในปีต่อไปนั้น นอกจากการให้การสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ทาง DHL eCommerce Thailand ยังคงจะสานต่อการสนับสนุนการจัดส่งของบริจาคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับน้องๆ จากส่วนกลางไปยังหมู่บ้านเด็กโสสะในต่างจังหวัดทั้ง 4 แห่ง คือ หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ตต่อไป ต่อไป สุดท้ายนี้ อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเยาวชนทุกๆ คนในการพัฒนาทักษะ และศักยภาพของตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในอนาคตนะคะ”

คุณกัลยรักษ์ จงสมชัย Talent & Development and Engagement and Administration Manager, DHL Global Forwarding

คุณกัลยรักษ์ จงสมชัย
Talent & Development and Engagement and Administration Manager, DHL Global Forwarding 

“การให้คือสิ่งที่เราจะจดจำได้เสมอ ทุกเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ระหว่างดีเอชแอลและมูลนิธิเด็กโสสะฯ จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุด เนื่องจากเรามองเห็นสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันมา ทั้งการเติบโตของเด็ก ๆ และการพัฒนาของพวกเขา โดยเชื่อว่า เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ สิ่งที่เราต้องมีคือการมีส่วนร่วมจากอาสาสมัครจากทั้ง 4 BU  เนื่องจากต้องเห็นแนวคิดที่หลากหลาย ทำให้มีความแตกต่าง เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างความก้าวหน้า และผลสำเร็จในการทำงานระหว่าง DHL และมูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอให้เด็ก ๆ เชื่อเถอะว่า ความมุ่งมั่นไม่เคยทำร้ายใครหากเราตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิต ทำทุกอย่างเต็มที่เราจะประสบความสำเร็จ อย่ามองเห็นสิ่งที่เป็นเป็นจุดอ่อน แต่พยายามปิดจุดอ่อนด้วยการหาจุดแข็ง เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ขอให้เด็กๆ รู้สึกถึงความพิเศษของตนเอง รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเรา และพรสวรรค์ที่เรามี เป็นกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคนค่ะ”

คุณปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขายและการตลาด Vice President, Commercial , DHL Express

คุณปาริชาติ ประมุขกุล
รองประธานฝ่ายขายและการตลาด
Vice President, Commercial , DHL Express

“การทำงานของ DHL มีเป้าหมายสำคัญ คือ “Connecting people, improving lives (เชื่อมโยงผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น)” ดังนั้นการทำงานร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นการตอกย้ำถึงภารกิจของเรา ในการช่วยเหลือสังคมและส่งมอบโอกาสให้น้องๆ อย่างแท้จริง เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น สำหรับการทำงานร่วมกันในปีหน้า เนื่องจากที่ผ่านมาเราเน้นการส่งเสริมในเรื่องของทักษะแรงงาน เพื่อให้น้องๆ พร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นในปีหน้าเราคงต้องมองหาทักษะใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงาน DHL ที่จะเติบโตในสังคมและการตลาดในรูปแบบใหม่ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ให้น้องๆ ต่อไป”

Mr. Steve Walker CEO Thailand Cluster ประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มประเทศไทย, DHL Supply Chain

Mr. Steve Walker
CEO Thailand Cluster ประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มประเทศไทย, DHL Supply Chain

“ผมคิดว่ามันเป็นความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมในการเป็นพันธมิตรมามากกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา DHL และ SOS Children’s Villages Thailand ได้มาร่วมกันเป็นพันธมิตรที่ให้การช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ โดยทาง DHL ได้ให้เคล็ดลับและสอนพวกเขาในการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ผมรู้สึกประทับใจและภูมิใจว่า DHL ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน สำหรับการทำงานร่วมกันในปีหน้า เราจะยังคงดำเนินกิจกรรมกันร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ สานฝันของพวกเขาและทำสิ่งที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ทาง DHL ยินดีต้อนรับ และพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่สนใจ เข้ามาร่วมทำงานกับเราได้เลย เพราะขณะนี้มีเด็กๆ หลายคนที่เริ่มต้นจากการเข้ามาฝึกงาน และประสบความสำเร็จอีกเป็นจำนวนมาก”

น้องภัทร อายุ 16 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

น้องภัทร อายุ 16 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาเจอพี่ๆ DHL อีกครั้ง กิจกรรมในครั้งนี้ผมสนุกมาก โดยเฉพาะการได้เข้ามาเห็นการทำงานของพี่ๆ DHL ทำให้ผมรู้สึกว่า DHL ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็วเท่านั้น แต่รวมถึงการบริการหลังการขายที่มอบให้กับลูกค้าอีกด้วย ผมขอขอบพระคุณพี่ๆ DHL ที่มอบโอกาส และช่วยให้ผมชนะตัวเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น ขอบคุณครับ”

น้องข้าวหอม อายุ 17 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

น้องข้าวหอม อายุ 17 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา 

“ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ ยิ่งได้เห็นกระบวนการทำงานของพี่ๆ DHL รวมไปถึงผู้บริหารทุกท่าน ยิ่งทำให้หนูรู้สึกประทับใจ หนูขอขอบพระคุณพี่ๆ ดีเอชแอลที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้พวกหนู การอบรมในครั้งนี้หนูได้รับความรู้เยอะมากค่ะ หนูจะนำความรู้และทักษะที่ได้นำมาปรับใช้ในอนาคตการทำงานของหนูค่ะ”


ด้วยความร่วมมือจาก DHL ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชื่อมั่นว่าเยาวชนของเราจะสามารถสร้างหนทางสู่อนาคตในสายอาชีพที่สดใสได้ด้วยตนเอง

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112