เสียงจากผู้บริจาคของเรา

น้องฟ้า-ยงวรี งามเกษม : ดารานักแสดง

เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคและติดตามข้อมูลข่าวสารของทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ โดยสามารถแบ่งปันเรื่องราวของท่านได้ที่นี่ คลิก