โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์

ขณะนี้มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้เริ่มโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านการโทรศัพท์เพื่อแนะนำการทำงานของมูลนิธิฯ และขอรับการบริจาคเพื่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ ด้วยการสนับสนุนแบบต่อเนื่องผ่านการตัดบัตรเครดิต
 

หากท่านได้รับการติดต่อและสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการมอบครอบครัวอันอบอุ่นให้เด็กๆ ท่านสามารถสอบถามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเราได้ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ “ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเด็กโสสะฯ” โทร. 02-380-1177 ต่อ 6 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.

 

 

การโอนเงินบริจาคผ่านพร้อมเพย์ ไปยังเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ
มูลนิธิเด็กโสสะฯ 0-994-0-00177-68-2 สำหรับบุคคลธรรมดา บริจาคยอดไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร