ความสำเร็จของลูกโสสะ

จากการดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 นั้น มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบเด็กที่เติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะกลับคืนสู่สังคมกว่า 500 คน ทั่วประเทศ เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ (สูงสุดระดับปริญญาตรี) จนเด็กๆ สามารถหางานทำ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคต เมื่อเด็กแยกตัวออกไปพึ่งพาตัวเองแล้ว ก็ยังคงกลับมาเยี่ยมครอบครัวโสสะที่เขาเติบโตขึ้นมาได้เสมอ

ความรู้สึกจากใจลูกโสสะ

Displaying results 1-9 (of 33)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
More