ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับมูลนิธิฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่
 

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org