ร่วมงานกับเรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงาน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 0-2380-4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org

กรุณาติดต่อในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

ประจำ สมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และ ภูเก็ต

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงโสด อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถพักอาศัยในหมู่บ้านเด็กฯ ประจำจังหวัดนั้น ๆ ได้
 • มีประสบการณ์ดูแลเลี้ยงเด็กมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ
 • อาหารกลางวัน
 • ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • วันหยุดตามประเพณี , วันพักร้อน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (Face to Face Fundraiser) (สัญญาจ้างรายปี)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •     ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 •     สามารถทำงานเป็นทีม บริหารจัดการทีม ถ่ายทอดและสอนงานให้กับสมาชิกในทีมได้
 •     มีการวางแผนทีมและสามารถบริหารทีม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติ

 •     เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
 •     อายุ 20-30 ปี เท่านั้น
 •     สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 •     ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 •     ชอบพัฒนาตัวเอง
 •     ทัศนคติยอดเยี่ยม และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
 •     ชอบทำงานเป็นทีมเวิร์ค และชอบพบปะผู้คน
 •     ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 •     เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่นตามความสามารถ
 •     ค่าอาหาร ค่าพาหนะประจำวัน
 •     ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์ทำงาน
 •     มีโอกาสก้าวหน้าตามสายงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งอื่น ๆ ของโครงการ
 •     มีระบบโครงสร้างและการปรับตำแหน่งที่รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯผ่านทางโทรศัพท์ (Tele - calling)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ร่วมบริจาคผ่านทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ

 •     เพศ หญิง สัญชาติไทย
 •     อายุ 22-30 ปี เท่านั้น
 •     สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •     ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 •     มีทักษะการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 •     หากมีประสบการณ์ด้านงาน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 •     เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่นตามความสามารถ
 •     ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์ทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการจัดหาทุนผ่านการตลาดตรง อาทิ การส่งจดหมายตรง การระดมทุนภาคสนาม การโทรศัพท์ เป็นต้น
 • รับผิดชอบในด้านการติดตามและวิเคราะห์ฐานข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการตลาดในการเพิ่มฐานผู้บริจาครายย่อยให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • รับผิดชอบเรื่องการวิจัยทางการตลาด สถิติและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านการตลาด

คุณสมบัติ

 • อายุ 35-39 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดรายย่อย บริหารงานขาย การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติตัวเลข
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ
 • อาหารกลางวัน
 • วันหยุดตามประเพณี , วันพักร้อน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ