ร่วมงานกับเรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

ประจำ สมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และ ภูเก็ต

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เลี้ยงดูและติดตามพัฒนาการของเด็กๆ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพักอาศัยในหมู่บ้านเด็กฯ ประจำจังหวัดนั้น ๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีประสบการณ์ดูแลเลี้ยงเด็กมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนก ICT (Head of Information and Communication Technology)

ประจำสำนักงาน จังหวัดสมุทรปราการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและผลักดันนโยบายของแผนก IT ของหมู่บ้านเด็กและสำนักงานใหญ่
 • ตรวจสอบระบบและปรับปรุงบริการด้านไอที

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านไอที ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านเซิฟเวอร์, ระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีความปลอดภัย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กเยาวชน

ประจำ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน
 • รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพักอาศัยในหมู่บ้านเด็กฯ ประจำจังหวัดนั้น ๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถทำกิจกรรมสันทนาการเช่น กีฬา ดนตรี ได้
 • หากมีประสบการณ์สอนด้านวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ครูอนุบาลประจำหมู่บ้านเด็กโสสะ

ประจำจังหวัด เชียงราย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
 • จัดทำสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้ปกครอง

 

คุณสมบัติ

 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาปฐมวัย หรือ สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์ในการสอนเด็กอนุบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (Face to Face Fundraiser) (สัญญาจ้างรายปี)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •     ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 •     สามารถทำงานเป็นทีม บริหารจัดการทีม ถ่ายทอดและสอนงานให้กับสมาชิกในทีมได้
 •     มีการวางแผนทีมและสามารถบริหารทีม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติ

 •     เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
 •     อายุ 20-30 ปี เท่านั้น
 •     สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 •     ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 •     ชอบพัฒนาตัวเอง
 •     ทัศนคติยอดเยี่ยม และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
 •     ชอบทำงานเป็นทีมเวิร์ค และชอบพบปะผู้คน
 •     ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 •     เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่นตามความสามารถ
 •     ค่าอาหาร ค่าพาหนะประจำวัน
 •     ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์ทำงาน
 •     มีโอกาสก้าวหน้าตามสายงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งอื่น ๆ ของโครงการ
 •     มีระบบโครงสร้างและการปรับตำแหน่งที่รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯผ่านทางโทรศัพท์ (Tele - calling)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ร่วมบริจาคผ่านทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ

 •     เพศ หญิง สัญชาติไทย
 •     อายุ 22-30 ปี เท่านั้น
 •     สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •     ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 •     มีทักษะการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 •     หากมีประสบการณ์ด้านงาน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 •     เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่นตามความสามารถ
 •     ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมอุปกรณ์ทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 380 4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org