วีดีโอ

 

หนังสั้น "แม่" แนะนำมูลนิธิฯ

 

3 นาทีที่กินใจ... ถ่ายทอดเรื่องราวความเสียสละของ “แม่โสสะ”

ผู้หญิงที่มอบความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กๆ ในครอบครัวโสสะ
ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่
ญาติมิตรให้ได้เติบโตในบ้านที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักอีกครั้ง

 

ชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่