ติดต่อสื่อ:

คุณชนิชา เล็กสัมฤทธิ์

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร
สำนักงานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-380-1177  (ต่อ 114 / 115)
แฟ็กซ์ 02-755-5576
อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

Press Release

งานแถลงข่าวประจำปีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ