โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต
 
ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่สองในชีวิต และเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงไม่มีใครช่วยเหลือเด็กไทยไปได้ดีกว่าคนไทยด้วยกันอีกแล้ว และท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น โดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตรให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาท ต่อเดือน) การสนับสนุนของท่านเปรียบเหมือน “มิตร” ของเด็กที่สนับสนุนให้พวกเขาได้มีอนาคตสดใสและเติบโตคนดีของสังคมไทยต่อไป
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโสสะฯ จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะกับท่านผู้บริจาค ท่านสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ที่สวมใส่เสื้อและนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-380-1177 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น. หรือทางอีเมล info@sos-thailand.org หรือ LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

 

สืบเนื่องจากนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกัน จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า

กิจกรรมการระดมทุนภาคสนาม ผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเด็กโสสะฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะปิดทำการชั่วคราว

ทั้งนี้ผู้บริจาคยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทาง
👉 อีเมล info@sos-thailand.org
👉 โทร 02-380-1177 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-17.00 น.
👉 LINE: @sosthailand หรือคลิก https://lin.ee/f0f6h84
หากมีการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิเด็กโสสะฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ และปรารถนาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยค่ะ #เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ❤️🧡💚💙


#มูลนิธิเด็กโสสะ #sosthailand #sosthai #COVID19 #โควิด19

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร