โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่ เสื้อ  และนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 

ท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาทต่อเดือน)


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทุกวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-380-1177
อีเมล info@sos-thailand.org
LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

ID ชื่อ-นามสกุล
NC0002 ปองกาญจน์ กาญจนนท์
NC0003 นพพล ชินมณี
NC0004 พัชชา สายจันยูร
NC0005 พิสิษฐ์ เดชะ
NC0103 กีรติ สุขประดิษฐ์
NC0117 ศุภรดา กิจพัฒนสกุล
NC0133 รัชพล ประดิษฐชอบ
NC0158 เมธาวี ปิยพงศ์ผาติ
NC0195 วสันต์ มะสมัน
NC0197 วิศัลย์ศยา เชียงส่ง
NC0198 จันทกานต์ แสงเพชร
FS0001 สรัญญา ศุภกำเนิด
FS0298 รวิพร พึ่งปัญญาเลิศ
FS0528 ณัฐดนัย คนโทฉิมพลี
FS0534 สุภาวดี คุ้มประดิษฐ์
FS0578 นนทพัทธ์ ตันสิรานนท์
FS0583 สุรัมภา ดาษไธสง
FS0632 ธนภรณ์ เขียวผิว
FS0652 กรณวัตร์ ตันติชลิตกุล
FS0669 วิศรุต วัฒนกุล
FS0673 ธิดารัตน์ กำเนิดหล่ม
FS0674 ปัณณรัตน์ ตัณฑลีละชาติ
FS0675 พีรพล สุทธาโรจน์
IH0038 สโรชา พรหมลาภานันทน์
IH0047 อรณี วิลาจันทร์
IH0139 ปวีณา พงษ์สุระ
IH0156 ปิยะวรรณ จรูญรักษ์
IH0160 สินีนาฏ โคตวงษ์
IH0161 วิรชา สิงหากัน
IH0164 ณิศารัศมิ์ เปลี่ยนโพธิ์
IH0165 สุจิตรา รถเพชร
IH0166 พิชชา เจริญมิตร
IH0167 วสุนารี ฤทธิ์เดช
IH0168 นลินี ศุภนคร
IH0169 สุวนันท์ แสงจันทร์


สถานที่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 

 • 13-19 พ.ค. 65 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
 • 16-22 พ.ค. 65 บิ๊กซี ชลบุรี
 • 16-22 พ.ค. 65 เอ็มควอเทียร์
 • 23-27 พ.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • 23-27 พ.ค. 65 ไปรษณีย์ ลาดพร้าว
 • 23-29 พ.ค. 65  เซ็นทรัล ขอนแก่น
 • 25-31 พ.ค. 65 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์
 • 25-31 พ.ค. 65 เซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์
 • 25-31 พ.ค. 65 โลตัส สามกอง
 • 25-31 พ.ค. 65 เซ็นทรัล ภูเก็ต
 • 25-31 พ.ค. 65 โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์
 • 25-31 พ.ค. 65 ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์การค้าติลก
 • 26-27 พ.ค. 65 โรงพยาบาลรามา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร