โครงการระดมทุนภาคสนาม

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่ เสื้อ  และนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่
 

ท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ให้เขาได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง โดยการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน เพียงวันละ 20 บาทต่อวัน (600 บาทต่อเดือน)


หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทุกวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-380-1177
อีเมล info@sos-thailand.org
LINE: @sosthailand  เพิ่มเพื่อน

ID ชื่อ-นามสกุล
ET0001 รศนา พีระพัฒนะพงษ์
ET0672 นาย คณาพจน์  บุญธเนศ
ET1093 อินธิรา แก้วมะ
ET1486 กำพล ธีรสิทธิกุล
ET1641 สุชานันท์ ปริมล
ET1751 มุทิตาพร แสงราม
ET1780 ชนินาถ ว่องเจริญ
ET1797 เมษ์ ฤทัยสวัสดิ์
ET1806 อาฒัยวัต ธิอ้าย
ET1808 เยาวรัตน์ จำปา
ET1811 อนล กมลเนตร
ET1812 เสาวลักษณ์ ทองเปลี่ยว
IN0001 ปาราวี พูลศิริ
IN1939 ฟัยรูซ  และตี
IN1994 พิมพ์ญาดา เมฆะกูล
IN2013 เจริญวิช รุจิรัสสวรวงศ์ 
IN2084 ศิริวัฒน์ พัชรพนาวีร์
IN2091 ธนิสสร นานอก
IN2092 สุจิตรา ผดุงโกเม็ด
IN2093 วริศรา โสภาเวส
IN2095 ลฎาภา สานนท์ภานุ
IN2098 กชกร สารีโนศักดิ์
IH0038 สโรชา พรหมลาภานันทน์
IH0139 ปวีณา พงษ์สุระ
IH0161 วิรชา สิงหากัน
IH0164 ณิศารัศมิ์ เปลี่ยนโพธิ์
IH0170 ณัฐนันท์ ภูภิรมย์
IH0175 ชลธิชา แปงชมภู


สถานที่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566
 

  • 15-19 มี.ค 66 โลตัส เสริมไทย คอมเพล็กซ์
  • 16-22 มี.ค 66 แม็กซ์แวลู สุขุมวิท 71
  • 17-19 มี.ค 66 เซ็นทรัล วิลเลจ
  • 21-27 มี.ค 66 เซ็นทรัล ศาลายา
  • 22-24 มี.ค 66 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
  • 24-31 มี.ค 66 เซ็นทรัล ขอนแก่น

ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ออนไลน์

ซึ่งสะดวกและลดการใช้ทรัพยากร