เปลี่ยนคำว่า ‘ด้อยโอกาส’ เป็นบ้านหลังใหญ่
ธันวาคม 10 2566

เปลี่ยนคำว่า ‘ด้อยโอกาส’ เป็นบ้านหลังใหญ่

ปัญหาเด็กไร้บ้าน เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าด้วยปัจจัยสาเหตุต่างๆ ยังคงพบเห็นได้มากในสังคมไทย แม้ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ จะพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ในทุกวันก็ยังมีเด็กที่สูญเสียโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นเสมอ

sosthailand-news-เด็กกำพร้า ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง

ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อปี 2564 เผยว่า มีเด็กทารกวัยแรกเกิด - 6 ขวบ ถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆ มีอัตราสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยจำนวนกว่า 100 คนต่อปี โดยยังมีเด็กที่ต้องกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง จากสถานการณ์โควิด-19 และจากกรณีอื่นที่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากวิกฤตโรคระบาดโควิดเพิ่มสะสมมากขึ้น

เพราะเด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และเด็กในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมของตนเองได้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ มอบการดูแลอย่างมั่นคงปลอดภัยให้เด็กทุกคน ภายใต้ สิทธิเด็ก ที่ควรได้รับ เติบโตและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม นำไปสู่การเป็นประชากรที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

เด็กทุกคนในมูลนิธิฯ จะได้รับการเลี้ยงดูเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทดแทน โดยมีแม่โสสะคอยดูแลเสมือนแม่แท้ๆ ร่วมกับพี่น้องในบ้าน 1 หลัง และอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านเด็กโสสะ ที่มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งที่หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งนี้แหละคือ “โอกาส” และ “บ้านหลังใหญ่” ของเด็กทุกคน

sosthailand-news-newyear2024-ครอบครัวโสสะ ความสำเร็จลูกโสสะ

ที่นี่คือบ้านหลังใหญ่ ของครอบครัวโสสะ

บ้านของครอบครัว ไม่เพียงมอบพื้นที่ปลอดภัย แต่ยังเป็น "บ้าน" ที่แม้เด็กๆ จะเติบโตเรียนจบออกจากหมู่บ้านไปใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคมแล้ว ก็ยังคงหวนกลับมาได้เสมอ

ชีวิตประจำวันของเด็กๆ จะได้อาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับพี่น้อง 8-10 คน มีคุณแม่คอยดูแล มีห้องนอนที่อบอุ่น มีอาหารครบ 5 หมู่ที่ช่วยกันทำและรับประทานร่วมกันทุกมื้อ ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงพื้นที่ไว้เรียนรู้ ทำการบ้านเมื่อกลับจากโรงเรียน แม้กระทั่งเมื่อเรียนจบ การได้ถ่ายรูปกับครอบครัวในบ้าน ก็ยังเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโสสะทุกคน 

บ้านหลังใหญ่ ไม่ได้หมายถึงขนาดหรือพื้นที่

แต่คือ พลังอันยิ่งใหญ่ ที่มอบให้เด็กๆ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาส

sosthailand-news-newyear2024-ทุกการเติบโตของเด็กกำพร้า เกิดขึ้นได้จากเงินบริจาคของคุณ

ทุกการเติบโตของเด็กๆ ภายในบ้าน เกิดขึ้นได้จาก เงินบริจาค ของผู้มีจิตเมตตา

ร่วมบริจาคลดหย่อนภาษี   มอบอนาคตให้เด็กกำพร้า

SOSThailand-QRCode-TTB-eDonation-08

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

เลขบัญชี 1711021871

 

อ้างอิง
รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว 2022