หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่  383 ม.2  ถ.สุขุมวิท  ต.บางปูใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280  สามารถรองรับเด็กได้  120 คน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดสร้างหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เป็นหมู่บ้านแห่งแรกเมื่อ พ.ศ.2514 บนเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ที่ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ บริจาคให้

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพักสำหรับแม่และเด็กจำนวน 12 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ อาคารศูนย์รวม (ชั้นบนเป็นห้องพักแขก น้า และเจ้าหน้าที่ ชั้นล่าง เป็นสำนักงาน ห้องแพทย์  ห้องจักร และสหกรณ์ของหมู่บ้าน) อาคารอนุบาล อาคารห้องสมุด  บ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารสำหรับแม่เกษียณอายุพักอาศัย 

หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2517 โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

บ้านเยาวชนชายโสสะ สมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่ 18 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  สามารถรองรับเด็กได้  20 คน

บ้านเยาวชนชายโสสะสมุทรปราการ ได้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี  พ.ศ.2524 ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ

ร่วมบริจาคให้กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

เงินบริจาคของคุณจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

ร่วมบริจาค

ข้อมูลในการติดต่อหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู, สมุทรปราการ

หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
383 ม.2  ถ.สุขุมวิท   
ต.บางปูใหม่  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์: 02-323-9553