เรื่องราวจากแม่โสสะ

เพราะเราเชื่อว่า "เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก" มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงตั้งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัว ไร้ที่พึ่งพิง หรือเด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมได้ เพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นได้เติบโตภายในครอบครัวทดแทน ที่มี แม่โสสะ คอยดูแลด้วยความรัก

More