ครอบครัวทดแทน คืออะไร?

ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้าง ครอบครัวทดแทนว ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เรามุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกันใน  “บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

 

การเลี้ยงดูแบบ ครอบครัวทดแทน คืออะไร

เพราะเด็กทุกคนควรเติบโตในครอบครัว ด้วยความรักความอบอุ่น แม้แต่เด็กกำพร้าก็เช่นกัน พวกเขาต้องการเพียงโอกาส

  • โอกาส เติบโตขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่น
  • โอกาส ได้รับโภชนาการตามวัยที่เหมาะสม
  • โอกาส ที่จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ
  • โอกาส ที่จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย

โอกาสที่จะได้รับครอบครัวทดแทน ซึ่งสามารถเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบโตออกสู่สังคมและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ครอบครัวโสสะ จึงตั้งมั่นที่จะมอบโอกาสนั้น โดยปัจจุบันมีเด็กกว่า 500 คน ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และออกไปอยู่ร่วมกับสังคม
 

long-term-family-01

คุณก็สามารถมอบครอบครัวทดแทนให้กับเด็กเหล่านี้ได้เช่นกัน

กล่าวคือ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการเลี้ยงดูเด็กแบบ "ครอบครัวทดแทน" คือ การเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวโดยมอบครอบครัวให้กับเด็กๆ ที่เคยขาดพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร จะได้มีบ้าน มีแม่โสสะให้การดูแล มีพี่น้อง อยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ซึ่งเด็กๆ จะเข้ามาอยู่ในมูลนิธิฯ ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตสามารถเรียนจบหางานทำได้ และออกจากครอบครัวโสสะเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไป

ร่วมบริจาค

เพื่อมอบครอบครัวให้เด็กๆ อีกครั้ง

SOSThailand-QRCode-TTB-eDonation-08

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

เลขบัญชี 1711021871

Copyright © All Right Reserved