หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

ตั้งอยู่ที่  1  ถ.เทศบาล 73  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90230  สามารถรองรับเด็กได้  120 คน

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่  สงขลา  จัดสร้างขึ้นเป็นหมู่บ้านลำดับที่ 2  เมื่อปี  พ.ศ.2531  บนเนื้อที่  23  ไร่เศษ  โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  5  รอบ (5  ธันวาคม  2530)  จัดสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว  17  หลัง  ประกอบด้วยบ้านพักสำหรับแม่และเด็ก จำนวน 12  หลัง  อาคารสำนักงาน  อาคารอนุบาล  บ้านพักผู้อำนวยการ  บ้านพักเจ้าหน้าที่  และโรงฝึกงานอย่างละ  1  หลัง หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่  สงขลา  ซึ่งหมู่บ้านนี้ทำพีธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2533  โดย ฯพณฯ องคมนตรี  ธานินทร์  กรัยวิเชียร เป็นประธานในพิธี
 

 

 

บ้านเยาวชนชายโสสะหาดใหญ่

ตั้งอยู่ที่ 66-66/1-3  ม.  ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงษ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 สามารถรองรับเด็กได้  20 คน

บ้านเยาวชนชายโสสะหาดใหญ่  สงขลา  ดำเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ.2535  บนเนื้อที่ 187.5  ตาราวา  ประกอบด้วยบ้านแฝด  2 ชั้น  2 หลัง ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ

ร่วมบริจาคให้กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

เงินบริจาคของคุณจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

ร่วมบริจาค

ข้อมูลในการติดต่อหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา
1  ถ.เทศบาล 73
ต.พะตง  อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90230
เบอร์โทรศัพท์: 074-291-652