โครงการกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อน้องโสสะ ส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป


มอบส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เพื่อต่อชีวิตให้น้องๆ ได้เติบโตอย่างมั่นคง

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่กำพร้าถูกทอดทิ้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวร โดยเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักจากแม่โสสะ ร่วมกับพี่น้องในบ้าน อาศัยอยู่ภายในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนเติบโตออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้

โดยในขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการ “ส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป” ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ที่สนใจส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ ได้สามารถเติบโตด้วยความรักอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง ด้วยการพิจารณาสัดส่วนของผลประโยชน์จากกรมธรรม์ เพื่อมอบให้มูลนิธิฯ เป็นทั้งหมดหรือบางส่วน


การดำเนินการเรื่องเอกสารกรมธรรม์ไม่ยุ่งยาก ทางบริษัทประกันได้ดำเนินการให้เรียบร้อย คิดถึงว่าในอนาคตหากเราไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราทำไว้จะยังเกิดประโยชน์กับเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ อยากให้ท่านที่สนใจได้ลองพิจารณาเพื่อมอบให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ โดยทางมูลนิธิฯ จะยังคงส่งข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กๆ มาให้เราทราบโดยตลอดค่ะ

ร่วมส่งต่อความรัก ให้กับคนรุ่นต่อไป

ท่านสามารถร่วมสนับสนุน

เพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงวัยทำงาน และยังสามารถมอบผลประโยชน์ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กที่ขาดโอกาสให้เติบโตด้วยความรักอย่างมีคุณภาพต่อไป โดย

  • เข้าร่วม “โครงการกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อน้องโสสะ...ส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป"
  • หากท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันอยู่แล้ว ทางมูลนิธิฯ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเพื่อปรับ/เพิ่ม ผู้รับผลประโยชน์ในนาม มูลนิธิเด็กโสสะฯ


เด็กเหล่านี้เขาต้องการความช่วยเหลือมากจากคนในสังคม เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีกำลังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูล ท่านสามารถคิดถึงมูลนิธิเด็กโสสะฯ เงินเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะ
 

 

คุณธัญญวรรณ แจ่มจำรัส
หนึ่งเสียงจากผู้บริจาคของเรา

ร่วมสนับสนุนเพื่อมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้มีอนาคตที่สดใส


สนใจร่วมโครงการ ติดต่อ:
คุณภานุพงศ์ ยังเจริญยืนยง
มือถือ: 080-030-9303 
โทรศัพท์: 02-380-1177 ต่อ 119
หรือ กรอกข้อมูลผ่านการสแกน QR Code

QRCode สำหรับ กรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อน้องโสสะ