เปลี่ยนแต้มบัตรเครดิต TTB เป็นชีวิตใหม่ให้เด็กกำพร้า
สิงหาคม 31 2566

เปลี่ยนแต้มบัตรเครดิต TTB เป็นชีวิตใหม่ให้เด็กกำพร้า

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ญาติมิตร ไร้ที่พึ่งพิง และเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้งในมูลนิธิเด็กโสสะฯ กว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ เพียงแลกคะแนนบัตรเครดิต TTB rewards plus เป็นเงินบริจาค โดยทุก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท (ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน) ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 68

วิธีทำบุญออนไลน์ แลกคะแนนผ่านบัตรเครดิต TTB

มูลนิธิเด็กโสสะ-แลกคะแนน TTB Rewards Plus เว็บไซต์

ทางเว็บไซต์ (ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น)

 1. เข้าเว็บไซต์  https://www.ttbbank.com/th/reward/300022
 2. Login เข้าสู่ระบบ internet banking (มุมขวาบน)
 3. ทำตามขั้นตอนของธนาคารจนเสร็จสมบูรณ์
   

ทางโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าที่

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร.1428 กด 0
 2. แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการใช้หักคะแนน
 3. แจ้งความประสงค์ บริจาคคะแนนบัตรเครดิต
 4. แจ้งชื่อ มูลนิธิเด็กโสสะฯ  พร้อมระบุคะแนนที่ต้องการแลก (1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท)
 5. แจ้งข้อมูลสำหรับรับใบเสร็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น

มูลนิธิเด็กโสสะ-พี่น้องชายหญิง

บริจาคได้ช่วยน้อง แถมได้ลดหย่อนภาษี

 • ทุกการบริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป มูลนิธิฯ จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ให้กับผู้บริจาคทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วันทำการ
 • กรณีแลกคะแนนเพื่อบริจาคในวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ ในเดือนมกราคม ของปีถัดไป ดังนั้น คะแนนที่แลกเพื่อบริจาค จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษีถัดไป เช่น แลกคะแนนเพื่อบริจาคเดือนธันวาคม 2566 วันที่ออกใบเสร็จ จะเป็นเดือนมกราคม 2567 เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของปีภาษี 2567