บริจาคผ่านเลขบัญชีธนาคาร

สแกน QR Code (e-Donation)

ชื่อบัญชี: มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

สาขาซอยหลังสวน

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่

171-1-02187-1

หรือสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ของท่าน

              

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาชิดลม

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่

001-3-53627-8

หรือสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ของท่าน

               QRCode-SCB-SOSThailand

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาถนนอโศกมนตรี

บัญชีออมทรัพย์เลขที่

925-0-07222-1

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่4)

บัญชีออมทรัพย์เลขที่

718-2-68911-9

หากท่านโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว

รบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการโอนเงิน (สแกน/รูปถ่าย)

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ มายัง

แฟ็กซ์: 02 755-5576 , อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

เพื่อทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านต่อไป

การสนับสนุนผ่านช่องทางอื่นๆ