ร่วมบริจาค

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

หากท่านโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว

รบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการโอนเงิน (สแกน/รูปถ่าย)

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ มายัง

แฟ็กซ์: 02 755-5576 , อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

เพื่อทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านต่อไป