ร่วมบริจาค

I would like to make a donation of:
แบบรายเดือน (Monthly)
แบบรายครั้ง (Onetime)

Select an amount (THB)

My Personal Information

(กรุณากรอกชื่อ-สกุลจริงตามบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี)

My Payment Method

บริจาคในนามองค์กร/บริษัท
Donate online on behalf of corporate partnership/CSR activity
Click

  • หลังจากร่วมบริจาคแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อกลับไปภายใน 3 วันทำการ หากท่านผู้บริจาคไม่ได้รับการติดต่อ ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง
    "ศูนย์บริการผู้บริจาค"
    โทร. 02-3801177
    อีเมล info@sos-thailand.org
    LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน