ร่วมบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้

ประเภทการบริจาค
แบบรายเดือน
แบบรายครั้ง

จำนวนเงิน (THB)

กรอกข้อมูลของท่าน (เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี)

รูปแบบการชำระเงิน

บริจาคในนามองค์กร/บริษัท
Donate online on behalf of corporate partnership/CSR activity
Click

  • หลังจากร่วมบริจาคแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อกลับไปภายใน 3 วันทำการ หากท่านผู้บริจาคไม่ได้รับการติดต่อ ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง
    "ศูนย์บริการผู้บริจาค"
    โทร. 02-3801177
    อีเมล info@sos-thailand.org
    LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน