การบริจาค

ผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน

หากท่านทำการบริจาคเรียบร้อยแล้ว

รบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (สแกน/รูปถ่าย)

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ มายัง

แฟ็กซ์: 02 755-5576 , อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

เพื่อทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านภายใน 45 วันทำการ