การบริจาค

ผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

การบริจาคผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven

1.แจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าต้องการบริจาคให้ "มูลนิธิเด็กโสสะฯ"

2.แจ้งจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาค

3.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับเพื่ออ้างอิงข้อมูล

4.โปรดเก็บใบเสร็จเพื่อไว้เป็นหลักฐาน (หากท่านต้องการใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี)

หรือบริจาคผ่านเว็บไซต์ Counter Service  คลิก

หากท่านทำการบริจาคเรียบร้อยแล้ว

รบกวนท่านผู้บริจาคส่งหลักฐานการบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (สแกน/รูปถ่าย)

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ มายัง

แฟ็กซ์: 02 755-5576 , อีเมล: info@sos-thailand.org
หรือ LINE: @sosthailand เพิ่มเพื่อน

เพื่อทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านภายใน 45 วันทำการ