เปลี่ยนคะแนน SCB Reward เป็นเงินบริจาคให้กับน้องโสสะ
มีนาคม 16 2565

เปลี่ยนคะแนน SCB Reward เป็นเงินบริจาคให้กับน้องโสสะ

ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB นอกจากจะได้รับโปรโมชันดีๆ มากมาย ท่านยังสามารถนำพอยต์ SCB Reward มาแลกเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ เพื่อใช้เลี้ยงดูเด็กที่สูญเสียพ่อแม่และญาติมิตร ไร้ที่พึ่งพิง รวมถึงเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวทดแทนถาวร ที่มีแม่โสสะคอยดูแลร่วมกับพี่น้องภายในบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะที่มั่นคงปลอดภัย

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น เด็กๆ ที่เคยขาดโอกาสเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ได้รับการอบรมสั่งสอน และมีโอกาสที่ดีทางการศึกษา จนเติบใหญ่มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองเพื่ออาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประชากรคุณภาพคนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมต่อไป
 

บัตรเครดิต SCB แลกพอยต์แทนเงินบริจาค ได้ง่ายๆ ผ่าน SCB EASY APP

ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท โดยสามารถร่วมบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


ขั้นตอนการแลกคะแนน SCB Rewards

  1. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ จากนั้นเลือกเมนูแลกของรางวัล
  2. เลือกเมนู DONATION
  3. เลือก มูลนิธิเด็กโสสะฯ
  4. กด ถัดไป เพื่อแลก 1,000 คะแนน เป็นเงินบริจาค 100 บาท ให้กับมูลนิธิฯ
  5. ระบุจำนวนที่ต้องการแลกคะแนนเพื่อบริจาค จากนั้นกดแลกของรางวัล
  6. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และกดยืนยัน
  7. แลกของรางวัลสำเร็จ ระบบจะทำการส่งสลิปเป็นหลักฐานยืนยันการแลกของรางวัลให้กับท่าน

ทุกการบริจาค มูลนิธิจะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายกำหนด ให้กับท่านภายใน 30 วันทำการ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคาร

SCB-redeem-reward-to-SOS-step-1-2

SCB-redeem-reward-to-SOS-step-3-4

SCB-redeem-reward-to-SOS-step-5-6

SCB-redeem-reward-to-SOS-step-7


ขอบพระคุณทุกการบริจาค
ที่ทำให้น้องโสสะได้มีชีวิตที่ปลอดภัย ได้รับความรักความอบอุ่น และมีอนาคตที่สดใสอีกครั้งค่ะ