ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว คืออะไร?

ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว


long-term-family-01long-term-family-02long-term-family-03
long-term-family-04

กล่าวคือ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการเลี้ยงดูเด็กแบบ "ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว" คือ การเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวโดยมอบครอบครัวให้กับเด็กๆ ที่เคยขาดพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร จะได้มีบ้าน มีแม่โสสะให้การดูแล มีพี่น้อง อยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ซึ่งเด็กๆ จะเข้ามาอยู่ในมูลนิธิฯ ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตสามารถเรียนจบหางานทำได้ และออกจากครอบครัวโสสะเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไป

 

ร่วมบริจาค เพื่อมอบครอบครัวให้เด็กๆ อีกครั้ง

รายเดือน Monthly
รายครั้ง Onetime

Select an amount (THB)

My Personal Information

(กรุณากรอกชื่อ-สกุลจริงตามบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี)

My Payment Method