covid19-SOSThailand
พฤษภาคม 1 2563

COVID-19 ส่งผลกระทบอะไรต่อน้องๆ ในครอบครัวโสสะบ้าง?

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับล้าน รวมถึงในประเทศไทยเองเช่นกัน มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงต้องปรับตัว เตรียมพร้อม และป้องกัน เพื่อการดูแลเด็กๆ อย่างดีที่สุด

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้แม่และเด็กๆ ทุกคนอยู่ภายในหมู่บ้านฯ รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี

เลื่อนเปิดเทอม

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีกถึง 2 เดือน ทำให้ระยะเวลาที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้านและหยุดเรียนนั้นยาวนานออกไป ส่งผลต่อการศึกษาของเด็กๆ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับการเรียนเสริมออนไลน์ เพื่อช่วยทบทวนความรู้ต่างๆ ขณะอยู่ที่บ้าน โดยจะมีคุณแม่ คุณน้า หรือคุณอา รวมถึงพี่น้องในบ้านช่วยกันสอนเพิ่มเติม ทำให้บรรยากาศในการเรียนสนุกและผ่อนคลายยิ่งขึ้น

หยุดชะงักแต่ไม่หยุดนิ่ง

การที่เด็กๆ ต้องหยุดเรียนและไม่ได้ออกจากบ้านนั้น ล้วนส่งผลกระทบทั้งด้านการศึกษา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาจทำให้เด็กเกิดภาวะความเครียดได้ มูลนิธิฯ จึงจัดกิจกรรมเสริมพิเศษให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ และสร้างความผ่อนคลายให้กับเด็กๆ ในขณะอยู่บ้าน อาทิ การทำอาหาร เล่นกีฬา ศิลปะ ดนตรี ทำสวน อ่านหนังสือ และดูภาพยนตร์

แม้ในภาวะสถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้ ด้วยความเมตตาจากทุกท่าน จะทำให้ที่นี่เป็น “บ้านแห่งความรัก” ที่เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลด้วยความรักความอบอุ่น บนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และยังมั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะได้รับการเสริมสร้างพัฒนาเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคมในอนาคต

 

"แม้จะห่างกัน แต่เราไม่ห่างไกล"

ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆ ในครอบครัวโสสะได้ด้วยการ บริจาคออนไลน์ตอนนี้


SOS-Bank-TMB-QRcode
ดูบัญชีธนาคารอื่น