ยินดีและส่งต่อ การศึกษา ให้เด็กที่ขาดโอกาส
พฤษภาคม 26 2565

ยินดีและส่งต่อ การศึกษา ให้เด็กที่ขาดโอกาส

กว่า 50 ปี ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ก่อตั้งมา มีเด็กกำพร้าและขาดโอกาส ได้รับการเลี้ยงดูตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเติบโต กระทั่งออกไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วกว่า 500 คน

หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จลูกโสสะ ที่ได้รับโอกาสจากผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน จนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และออกจากหมู่บ้านเด็กโสสะไปใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคม
 


สิ่งที่หมู่บ้านเด็กโสสะกำลังทำ คือ ช่วยเหลือเด็กๆ อย่างพวกหนูให้ได้เติบโต ได้รับการศึกษา จนถึงวันที่มีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ดูแลตัวเอง เป็นทรัพยากรคุณภาพในสังคมนี้ได้ จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิต แต่ทุกคนก็ยอมเหน็ดเหนื่อย และมีผู้คนจำนวนมากกรุณามอบ ‘โอกาส’ เพื่อพวกเรา ดังนั้นเราต้องอยู่ให้ได้และต้องมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถค่ะ

 

 

“น้องแก้ม” ปัญญ์วณิชยา ฤทธิ์ยืนยง (หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย)
จบการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ และธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่เล็กเราได้ออกมาเรียนหนังสือข้างนอกหมู่บ้าน ได้พบปะกับผู้คน หรือแม้กระทั่งมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วๆ ไป เราได้มีแม่ ผู้ซึ่งต่อให้เราเดินออกมาจากที่นั่นแล้ว แต่แม่ก็ยังเป็นแม่ของเราอยู่ พี่น้องในบ้าน คุณน้า คุณอา ทุกคนคือคนในครอบครัวที่หนูมี และคนที่สำคัญพอๆ กับครอบครัวโสสะของหนูก็คือผู้บริจาคทุกคนที่ให้การสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์กับลูกโสสะ เมตตาต่อพวกเรา หนูได้แต่หวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีความสุข มีความอิ่มเอมใจค่ะ

 

“น้องหมวย” พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล (หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต)
จบการศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรู้สึกดีใจมากๆ ครับที่ได้รับโอกาสจากหมู่บ้านเด็กโสสะ ทำให้ผมได้เรียนหนังสือเเละสามารถทำตามความฝันได้ในวันนี้ ขอขอบพระคุณคุณเเม่โสสะ เจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุน ชี้เเนะ และให้เเนวทางให้คำเเนะนำกับผม จนทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากๆ ในความเป็นเด็กโสสะ อีกทั้งกราบขอบพระคุณผู้อุปการะคุณที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผมครับ

 

สิบโทนันทกร ไทรทองคำ (หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่)
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพรับราชการทหาร


เพราะหมู่บ้านเด็กโสสะ ไม่เพียงเลี้ยงดูด้วยความรัก
แต่ยังสนับสนุนทุกการเติบโต ให้ชีวิตของเด็กๆ ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

นอกจากเด็กที่เติบใหญ่ออกจากหมู่บ้านฯ ไปแล้ว ยังมีลูกโสสะอีกกว่า 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ที่ยังต้องได้รับการศึกษาตามวัยและความสามารถที่เหมาะสม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม วิทยาลัย อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เด็กทุกคนได้เดินตามความฝัน เติบโตอย่างมีความรู้ความสามารถ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและช่วยพัฒนาสังคมของเราต่อไป เฉกเช่น พี่ๆ ที่เรียนจบออกไปมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในหลายๆ อาชีพ อาทิ พยาบาล ครู ทหาร พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ พนักงานบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย

เพราะเด็กทุกคนล้วนเกิดมาแตกต่างกัน มีเอกลักษณ์ ความรู้ ความสามารถ ความต้องการในการดูแลที่หลากหลายแตกต่าง ทั้งด้านกายภาพ และสภาวะจิตใจ เด็กบางคนเรียนเก่ง บางคนเรียนรู้ได้ช้า บางคนมีภาวะสมาธิสั้น นอกจากนี้ เด็กๆ ยังมีความสนใจ ความต้องการ และพรสวรรค์ในด้านต่างกันไป อาทิ ด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา ซึ่งต้องได้รับการดูแลส่งเสริมในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และใช้ความสามารถนั้นประกอบอาชีพดูแลตนเองได้

ร่วมสนับสนุนการศึกษา เพื่อมอบโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตเด็กกำพร้า

ร่วมบริจาค