Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว
กรกฎาคม 1 2566

Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว

คุณคิดว่าครอบครัวของเด็กกำพร้า หน้าตาเป็นอย่างไร?

ในเมื่อครั้งหนึ่งพวกเขาเคยสูญเสียพ่อ แม่ ไร้ญาติมิตร หรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อีกต่อไป จากเด็กที่ควรจะมีความสุขกลับกลายเป็นเด็กที่ต้องโดดเดี่ยวและขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา สวัสดิการทางสังคม ไม่รู้จักแม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองที่พึงได้รับ

เราอยากให้คุณดู คลิปนี้ ให้จบ เพื่อหาคำตอบว่า "รูปครอบครัว" ของเด็กกำพร้า จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร

ที่ตรงนี้... ยังรอคอยให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอ

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า

SOSThailand-QRCode-TTB-eDonation-07

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

เลขบัญชี 1711021871