ขอบคุณทุกความรักและเทใจ ที่ร่วมมอบพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ
มกราคม 26 2565

ขอบคุณทุกความรักและเทใจ ที่ร่วมมอบพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับชุมชนการให้เพื่อคนไทย เทใจดอทคอม จัดทำโครงการซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก ผู้อยู่อาศัย และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการ 6 เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2564) มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตเมตตาที่ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี ทำให้คุณแม่โสสะและเด็กๆ ได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมากขึ้น

 

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เป็นหมู่บ้านเด็กลำดับที่ 2 ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 30 ปี ทำให้บ้านหลายหลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่ปลอดภัยแก่เด็กและผู้อาศัย มูลนิธิฯ จึงต้องรีบเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยจะเริ่มซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของแม่และเด็ก ระบบไฟในอาคาร ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ รวมไปถึงอาคารอนุบาลที่ใช้ในการเรียนการสอน อาคารสำนักงานที่มีห้องแพทย์เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเก็บยาสามัญประจำบ้าน ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภค

SOS-CV-Hatyai-laundry-yard-before-after
SOS-CV-Hatyai-kitchen-before-after
SOS-CV-Hatyai-kitchen-family


หลังจากที่ได้รับเงินบริจาค ทางมูลนิธิฯ ได้นำเงินไปซ่อมแซมบ้านพักเด็ก ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้แก่ เชิงชายหลังคาบ้าน พื้นที่บ้านที่ทรุดตัวแตกร้าว ระบบระบายน้ำ ระบบไฟต่างๆ  ห้องครัว และห้องน้ำที่มีความทรุดโทรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีต่อเด็กๆ ในการอยู่อาศัย

SOS-CV-Hatyai-restroom-before-after
SOS-CV-Hatyai-restroom-children

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่เพียงให้การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นด้วยความรักจากครอบครัวทดแทนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มั่นคง และถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เด็กทุกเติบโตอย่างแข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


คุณอรวิภา บูนำ

"ขอขอบพระคุณทางเว็บไซต์เทใจดอทคอม และผู้บริจาคทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนโครงการซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ในครั้งนี้ค่ะ เพราะ "บ้าน" คือรากฐานของความมั่นคง เป็นที่อยู่อาศัยให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่เด็กๆ และบ้านหลังนี้ก็จะยังคงเป็นบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสในรุ่นต่อไปด้วย ขอขอบพระคุณในจิตเมตตาของทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ธุรกิจ การงาน เจริญรุ่งเรืองค่ะ"

คุณอรวิภา บูนำ

น้องเดือน

"หนูรู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่บ้านของพวกเราได้รับการซ่อมแซมแล้ว จากบ้านที่เคยทรุด หลังคารั่ว ตอนนี้ได้กลับมามีสภาพที่แข็งแรงและสวยงามเหมือนใหม่อีกครั้ง เราทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาบ้านหลังใหม่นี้ให้ดีที่สุดค่ะ"

น้องเดือน

 

แม้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเทใจจะจบลงแล้ว แต่ลูกโสสะทุกคนยังคงรอคอยการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน เพื่อเป็นพลังที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กที่เคยขาดโอกาส ให้ได้มีเส้นทางเดินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง สามารถเติบโตและอาศัยอยู่ในสังคมของเราด้วยตนเองอย่างมีความสุขต่อไปค่ะ

ร่วมบริจาคเพื่อมอบความรักให้กับเด็กๆ