มอบโอกาสให้น้องได้เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม
มีนาคม 1 2565

มอบโอกาสให้น้องได้เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม

ให้ช่วงเวลาปิดเทอมเป็น “โอกาส” เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในด้านที่สนใจ ทั้งด้านวิชาการ งานศิลปะ กีฬา และความสามารถพิเศษต่างๆ อาทิ รำไทย ดนตรีไทย/สากล และงานประดิษฐ์
 

การเรียนพิเศษสำคัญอย่างไร?
เราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน สำหรับเด็กที่อยู่ในวัยค้นหาความชอบ ความถนัด อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแค่อยู่ภายในกรอบตามตารางเรียน จะช่วยให้พวกเขาได้ค้นพบความสามารถและเส้นทางเดินในอนาคตที่ต้องการ


เด็กบางคนชอบการเรียนหนังสือ บางคนชอบทำกิจกรรม บางคนมุ่งเน้นในด้านการฝึกฝนทักษะเสริมสร้างอาชีพและรายได้ ฉะนั้นการมอบ “โอกาสพิเศษ” ที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจให้กับเด็กเหล่านั้น คือ ก้าวแรกในการเดินตามความฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงพวกเขาเมื่อเติบใหญ่ การเรียนพิเศษจึงเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เด็กเข้าใกล้เส้นทางฝัน ทำให้เกิดการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะ

นอกจากเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถแล้ว มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงส่งเสริมการเรียนพิเศษตามความเหมาะสมและความสนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ เรามาดูกันค่ะว่า น้องๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะเรียนอะไรกันบ้าง
 

ด้านวิชาการ อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
น้องโสสะบางคนอาจจะมีทักษะการเรียนได้ไม่เท่าทันเพื่อนในห้อง การเรียนพิเศษเสริมจะช่วยให้สามารถตามทันบทเรียน รวมถึงยังช่วยสร้างโอกาสให้กับน้องที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านนั้นๆ เพื่อเข้าเรียนต่อในสายอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น บางคนมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส ซึ่งต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ หรือบางคนอยากเป็นวิศวกร จึงมีความสนใจเรียนด้านคณิตศาสตร์ค่ะ

 

ด้านศิลปะและการออกแบบ
น้องโสสะหลายคนมีความชอบและความสามารถในด้านศิลปะ หมู่บ้านเด็กโสสะจึงส่งเสริมให้น้องๆ ได้เรียนพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะที่ตนมี จนมีหลายคนสามารถเข้าศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ อาทิ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ค่ะ
 

ด้านความสามารถพิเศษต่างๆ
นอกจากการเรียนตามตำราหลักวิชาการ ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ก็เป็นทักษะที่สำคัญเช่นกันค่ะ เช่น รำไทย/นาฏศิลป์, การเล่นดนตรีสากล/ดนตรีไทย, กีฬาต่างๆ อาทิ ฟุตบอล/วอลเลย์บอล/เปตอง เป็นต้น ซึ่งทักษะความสามารถพิเศษเหล่านี้ หากได้รับการสนับสนุนและฝึกฝนอย่างพากเพียร ก็จะสามารถต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ค่ะ

ดูเรื่องราวความสำเร็จของลูกโสสะ
ดูเรื่องราวชีวิตในหมู่บ้านเด็ก

“เพื่อเติมเต็มความฝันที่แตกต่างกัน”
ร่วมมอบโอกาสอันพิเศษในช่วงปิดเทอม ให้น้องโสสะได้เรียนพิเศษกันนะคะ

ร่วมบริจาค