ช่องทางใหม่ในการบริจาค ผ่าน ShopeePay
มีนาคม 16 2564

ช่องทางใหม่ในการบริจาค ผ่าน ShopeePay

ร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ที่สูญเสียบิดา มารดา ไร้ญาติมิตรและที่พึ่งพิง ให้ได้เติบโตในครอบครัวทดแทน ด้วยความรักความอบอุ่นจากแม่และพี่น้องอีกครั้ง เพียงบริจาคผ่าน แอปพลิเคชันช้อปปี้เพย์ (ShopeePay)

เปิดแอปพลิเคชัน ShopeePay

หลังจากเปิดแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าเมนูหลัก จากนั้นกดเลือกที่เมนู การบริจาค

เลือก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

หลังจากกดเข้ามาจะพบกับรายชื่อมูลนิธิต่างๆ ทำการเลือก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยกด บริจาค ที่ด้านหลังชื่อหรือสามารถกดที่ชื่อมูลนิธิฯ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เลือกจำนวนเงินบริจาค

กดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค หรือเลือก จำนวนอื่นๆ เพื่อใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

กรอกข้อมูลส่วนตัว

หากประสงค์ขอใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีให้ทำการติ๊กที่ ประสงค์ขอใบเสร็จรับเงิน และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

 

เลือกช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระผ่านช่องทาง ShopeePay Wallet และธนาคารต่างๆ รวมถึงสามารถใช้ คอยน์(Coins) ในการบริจาคได้เช่นกัน

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เมื่อหน้าจอแสดงการ ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ถือว่าการบริจาคเสร็จสิ้น โดยทางมูลนิธิฯ จะจัดทำใบเสร็จ สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีและจัดส่งให้กับท่านภายใน 60 วันทำการ