Education-for-childs-dream
กรกฎาคม 1 2563

เติมฝันให้น้องด้วยการศึกษา

เพราะเด็กทุกคนมีความฝัน หนึ่งในหน้าที่ของเราคือ "ส่งเสริมการศึกษา"

ให้เด็กๆ เหล่านั้นได้มีความรู้ความสามารถ ได้เรียนรู้แนวทางเพื่อเดินตามเส้นทางฝันในอนาคตที่พวกเขาอยากจะเป็น ซึ่งแน่นอนว่าความฝันนั้นจะถูกเติมเต็มไม่ได้หากขาด "โอกาส" 

โอกาส ที่จะได้รับการศึกษา
โอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝัน
โอกาส ที่เด็กกำพร้าและไร้ที่พึ่งพิงจะได้รับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

เพื่อสร้างอนาคตและเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆ ได้เติบโตบนเส้นทางที่พวกเขาอยากจะเป็น และสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ การสนับสนุนจากทุกท่านจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เดินตามความฝัน

ร่วมบริจาค