covid19-SOSThailand
เมษายน 21 2563

เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 กับครอบครัวโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ท่ามกลางวิกฤตโควิด – 19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนี้ ทำให้ผู้คนได้เผชิญกับจุดผกผันของชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวิถีการดำเนินชีวิต  และมาในวันนี้เราเองก็คงต้องมาเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการ ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่สำคัญ  เพื่อให้เรามีชีวิตรอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้กัน


หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
  ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  และมีความห่วงใยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กทุกๆ คน จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ  รวมถึงกิจกกรรมต่างๆ ในการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภายในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต  ซึ่งเราได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
 

1. สุขภาพและอนามัย

SOS-check-child-s-health
 

-    การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 อย่างถูกต้องให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะ และเจ้าหน้าในการเลี้ยงดูเด็ก จากแพทย์ พยาบาล ที่มีความรู้
-    การตรวจวัดไข้และติดตามดูแลสุขภาพของเด็ก แม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในหมู่บ้านฯ อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน

SOS-health-knowledge

-    สอนให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19
-    การฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยให้กับบ้านทุกหลังคาเรือน ทุกอาคาร และทุกหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง

SOS-covid-19-screening-point

-    การล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ และการใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปล้างมือหลังจากที่หยิบจับสิ่งของต่างๆ
-    การจัดตั้ง “จุดคัดกรอง” ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง เพื่อทำการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในหมู่บ้านฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงบันทึกการเข้าออกในทุกครั้ง
-    มีจุดดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่นำเข้ามาส่งในหมู่บ้านเด็ก
-    การจัดเตรียมสถานที่พักกรณีหากมีเด็กเจ็บป่วย
-    การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อ

 

2. การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

SOS-children-reading-book

เป็นกิจกรรมที่คุณแม่โสสะและลูกๆ ทำร่วมกัน เพื่อช่วยลดความตึงเครียดจากการวิตกกังวลจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ และได้สร้างความสุขภายในครอบครัว เช่น
-    การทำอาหารรับประทานร่วมกัน
-    การเล่นเกม
-    การดูทีวี
-    การอ่านหนังสือ

SOS-making-mask
SOS-prayer

-    การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
-    การสวดมนต์ไหว้พระ
-    คุณแม่คอยให้คำปรึกษากับเด็กในช่วงภาวะที่เกิดความเครียด

 

3. การเสริมสร้างกิจกรรมพิเศษ

SOS-online-class

เป็นกิจกรรมเสริมที่หมู่บ้านเด็กสนับสนุนให้เกิดขึ้น หรือจากสิ่งที่เด็กๆ สนใจ เช่น
-    การเรียนผ่านทางออนไลน์  
-    การเล่นกีฬาภายในหมู่บ้านเด็ก
-    การสอนทำอาหาร
-    การเรียนศิลปะ
และอื่นๆ

 

การใช้ชีวิตของเราได้เปลี่ยนไป ต้องมีสติและไม่ประมาท และเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของโรคระบาดโควิด - 19 นี้ได้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไร  แต่สิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้คือการเตรียมการ การป้องกันอย่างมีระเบียบแบบแผนและการให้ความร่วมมือของทุกคน

การที่เราร้อยจิตใจให้เหนียวแน่นจะเป็นหนทางในการร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  เราขอภาวนาให้ทุกคนปลอดภัย รักษาใจให้มั่นคงจนถึงวันที่เราได้ออกมาเฉลิมฉลองความสุขร่วมกันได้อย่างเต็มที่หลังโรคร้ายยุติการแพร่ระบาดลง  และอีกสิ่งที่เราต้องคิดต่อเมื่อวิกฤตนี้สิ้นสุดลงแล้ว  โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  และเราจะดำเนินไปในทิศทางใดต่อไป