SOS make masks

หน้ากากผ้า จากฝีมือครอบครัวโสสะ

เด็กๆ ในครอบครัวโสสะกับคุณแม่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ด้วยการพากันทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19

การใช้หน้ากากผ้าเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ไม่มีอาการป่วย ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่สำคัญสามารถนำมาซักและใช้ซ้ำได้ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ