สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ
เมษายน 28 2566

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565  สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 นำโดย ซอนเชี่ยนนุชนภา วงษ์เจริญสิน นายกสโมสร  มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “มอบครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กกำพร้า” มี พลตำรวจโท ดร. นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ และ Mr.Helmut Kutin, Honorary President, SOS Children’s Villages International เป็นตัวแทนรับมอบเงิน ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ
 

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ 01

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ 02

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ 03

วัตถุประสงค์ของการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อนำใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงดูเด็กๆ ในอุปการะของหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต โดยสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ตั้งใจจะเข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการสถานที่แรก ก่อนจะวางแผนเดินทางในหมู่บ้านอื่นๆ ในลำดับถัดไป

สำหรับการเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวโสสะ เพื่อพูดคุยกับ และให้กำลังใจ ทำให้ภายในบ้านเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความสุขและรอยยิ้ม ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพลังกันของทุกท่านที่มีจิตเมตตาให้การสนับสนุนเด็กๆ ที่ขาดโอกาสในครอบครัวโสสะ

วัตถุประสงค์ของการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อนำใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงดูเด็กๆ ในอุปการะของหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต โดยสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ตั้งใจจะเข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการสถานที่แรก ก่อนจะวางแผนเดินทางในหมู่บ้านอื่นๆ ในลำดับถัดไป  สำหรับการเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวโสสะ เพื่อพูดคุยกับ และให้กำลังใจ ทำให้ภายในบ้านเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความสุขและรอยยิ้ม ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพลังกันของทุกท่านที่มีจิตเมตตาให้การสนับสนุนเด็กๆ ที่ขาดโอกาสในครอบครัวโสสะ 04

ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติ จาก ซ.คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ซ. รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ SOM Chairman, อดีตผู้ว่าการเขต 6 ภูมิภาค 17   ซ. ดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 ซ. อินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6  ซ. มรกต โชติกุล เลขาธิการ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6  ซ. รมณีย์ เธียรประสิทธิ์ นายกก่อตั้ง สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9  ซ. ยุพเยาว์ เพียรพาณิชย์พร อดีตนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9  และคณะสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9  มาร่วมในพิธีมอบเงินในครั้งนี้ด้วย

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนของทุกท่าน ที่ได้ร่วมมอบครอบครัวทดแทนให้กับเด็กๆ ที่เคยสูญเสียพ่อแม่ และขาดโอกาสทางสังคม ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยความรักความอบอุ่น โดยปัจจุบันมีเด็กที่เติบใหญ่ สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองอยู่ร่วมกับสังคมได้แล้วร่วม 600 คน และยังมีเด็กอีกกว่า 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ที่ยังรอคอยการสนับสนุนจากทุกท่าน

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็ก ๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112

หมายเหตุ : การเข้าเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะ มีการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว เพื่อรักษาความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้