TK ELEVATOR เพิ่มทักษะให้เยาวชน พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
มิถุนายน 2 2566

TK ELEVATOR เพิ่มทักษะให้เยาวชน พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณบริษัท ทีเค เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ TK ELEVATOR (THAILAND) ผู้นำธุรกิจด้านการติดตั้งลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน พร้อมบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา สำหรับการส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรม “EDUCATION4FUTURE CAMP TK ELEVATOR (THAILAND) X SOS Children’s Villages Thailand” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 


สำหรับโครงการ EDUCATION4FUTURE Camp ในปีนี้ มีเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งหมดจำนวน 33 คน เข้าร่วม Camp เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การตั้งเป้าหมายในชีวิต, ทักษะด้านการสื่อสารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า, การเตรียมความพร้อมสภาวะทางอารมณ์, เทคนิคการสมัครงาน, การวางแผนด้านการเงินและความปลอดภัยด้าน ICT ในยุค Digital

Tk Elevator Camp 2023 - ภาพกิจกรรมในงาน

Tk Elevator Camp 2023 - คุณคริส มานิตยกุล

คุณคริส มานิตยกุล ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร 

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมาก ได้เจอกับน้องๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง และได้นำประสบการณ์การทำงานของตนเอง มาแชร์ให้กับน้องๆ ทำให้น้องๆมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเห็นความสำคัญด้านการสื่อสาร การใช้ชีวิต และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้น โดยหวังว่ากิจกรรมใน 3 วันนี้ น้องๆจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้”

Tk Elevator Camp 2023 - คุณโยฮันเนส เอลฟริง

คุณโยฮันเนส เอลฟริง General Manager for TK Eastern Seaboard 

“TK ELEVATOR จัดบูทแคมป์สำหรับเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยกิจกรรมทั้ง 3 วันนี้  ถึงแม้จะเป็นเวลาที่ไม่นานมาก แต่ทุกครั้งที่ผมได้เจอเยาวชน เราได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มันทำให้ผมรู้สึกดีมากๆ ขอให้เด็กๆทุกคน เป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่อยากทำ เชื่อมั่นในตัวเอง และสิ่งที่คุณต้องการ จะเป็นจริงขึ้นมาได้”

น้องๆมาด้วยความตั้งใจและความหวัง กลับไปด้วยความรู้และความประทับใจ

Tk Elevator Camp 2023 - น้องพีท เยาวชนหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

น้องพีท อายุ 22 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการสื่อสารใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

“ขอบคุณพี่ๆ TK ELEVATOR ที่จัดกิจกรรมดีๆ และให้โอกาสพวกหนูได้มาเข้าร่วมกิจกรรม หนูจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะเรื่อง การปรับตัว, ทักษะด้านการสื่อสารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ทำให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้น พร้อมให้คำแนะนำในทุกปัญหา อีกไม่กี่ปีหนูจะต้องก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานแล้ว หนูจะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในอนาคต สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม พร้อมแนะนำให้กับน้องในหมู่บ้านอีกด้วย”

Tk Elevator Camp 2023 - น้องริว เยาวชนหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู

น้องริว อายุ 21 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

“หัวข้อ ทักษะด้านการสื่อสารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำเรซูเม่ในการสมัครงาน เป็นหัวข้อที่ประทับใจ และคิดว่าน่าจะนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ช่วยให้ผมมองเห็นเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้น และมีทักษะการสื่อสารแบบต่าง ๆ สามารถพัฒนาการทำงานหรือการอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น ผมขอขอบพระคุณ TK ELEVATOR ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคตแน่นอนครับ”

Tk Elevator Camp 2023 - ภาพกิจกรรมในงาน

ด้วยความร่วมมือจาก TK ELEVATOR ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชื่อมั่นว่าเยาวชนของเราจะสามารถสร้างหนทางสู่อนาคตในสายอาชีพที่สดใสได้ด้วยตนเอง


หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112