ขอบคุณบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม 2 2566

ขอบคุณการสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งมอบความรักให้กับครอบครัวโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่เพื่อตั้งบูธประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมระดมทุนภาคสนาม ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบทุนสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กๆ กว่า 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย ให้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพในครอบครัวทดแทนด้วยความรักความอบอุ่นอีกครั้ง

โดยมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้จัดกิจกรรมระดมทุนภาคสนาม เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ กับผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และย่านธุรกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องได้โดยวิธีการบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยสามารถสังเกตได้จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่สวมใส่ เสื้อ  และนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ปรากฏอยู่

ท่านสามารถร่วมพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเราได้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้หากผู้บริจาคสนใจให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนสถานที่ในการประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถติดต่อได้ที่
 

โครงการระดมทุนภาคสนาม

โทรศัพท์ 02-380-1177 ต่อ 108

อีเมล info@sos-thailand.org

LINE: @sosthailand