หยิบ-ยื่น เพื่อน้อง ผ่านกล่องรับบริจาคในสถานีรถไฟฟ้า MRT
กุมภาพันธ์ 28 2566

หยิบ-ยื่น เพื่อน้อง ผ่านกล่องรับบริจาคในสถานีรถไฟฟ้า MRT

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (Bangkok Expressway and Metro) ที่ให้ความอนุเคราะห์ตั้งกล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทั้ง 6 สถานี ได้แก่ 

  • สถานีบางพลัด
  • สถานีบางอ้อ
  • สถานีบางโพ
  • สถานีบางซื่อ
  • สถานีกำแพงเพชร
  • สถานีสวนจตุจักร

โดยตลอดปี 2566 นี้ ท่านสามารถร่วมหยิบยื่นโอกาสที่สองให้กับเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ ที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพ่อแม่ ไร้ที่พึ่งพิง และขาดโอกาสทางสังคม ให้ได้เติบโตภายในครอบครัวทดแทนด้วยความรักความอบอุ่นอีกครั้ง ทุกการหยิบยื่นผ่านกล่องรับบริจาคของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่เพียงจะกลายเป็นมื้ออาหารให้น้องๆ ได้อิ่มท้อง แต่ยังช่วยมอบการศึกษา ทักษะความสามารถ เพื่อพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
 

หากท่านต้องการอนุเคราะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 106