เพิ่มทักษะ เริ่มต้นสู่เส้นทางสายอาชีพ กับ DHL GoTeach 2023
มิถุนายน 16 2566

เพิ่มทักษะ เริ่มต้นสู่เส้นทางสายอาชีพ กับ DHL GoTeach 2023

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจาก DHL Thailand (DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain และ DHL eCommerce Solutions) สำหรับการส่งเสริมเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ผ่าน “กิจกรรมเริ่มต้นสู่เส้นทางสายอาชีพ DHL GoTeach 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 ณ หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

สำหรับในปีนี้มีเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ทั้งหมดจำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต โดยหัวข้อการอบรมเน้นส่งเสริมทักษะการจ้างงานที่จำเป็น การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เยาวชน  พร้อมพาเยาวชนที่เติบโตจากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้น้องๆ มีความพร้อมในการปรับตัวสู่การจ้างงานในอนาคต

DHL GoTeach 2023 - น้องโสสะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 ส่งต่อความรู้สึกจากใจ พี่ๆ DHL Thailand

DHL GoTeach 2023 - คุณอรชร ศรสิงห์

คุณอรชร ศรสิงห์ Airfreicht Import Specialist DHL Global Forwarding

"ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกดีใจ และผูกพันกับน้องๆ มาก ขอให้น้องๆ ทุกคนมีความฝันเพื่ออนาคตของตนเอง แต่หากใครกำลังท้อแท้ ขอให้เปลี่ยนความท้อเป็นกำลังใจ และผลักดันตนเองสู่อนาคตที่สดใส"

DHL GoTeach 2023 - คุณอศิณา แก้วชัด

คุณอศิณา แก้วชัด Account Executive DHL Express

"รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ขอบคุณมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่ให้เกียรติทาง DHL จัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ในครั้งนี้ น้องๆ ทุกคนมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้นำประสบการณ์การทำงานตลอดหลายปีมาแบ่งปัน และสามารถให้คำแนะนำกับน้องๆ ทำให้มีความฝันและจุดหมายที่ชัดเจนขึ้น"

น้องๆ มาด้วยความตั้งใจและความหวัง กลับไปด้วยความรู้และความประทับใจ

DHL GoTeach 2023 - น้องอรรถ

น้องอรรถ อายุ 19 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

"ผมขอขอบพระคุณพี่ๆ DHL ที่จัดกิจกรรมดีๆ และมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ ความอบอุ่น และรอยยิ้ม ทุกคนมีความสุขมาก ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตครับ"

DHL GoTeach 2023 - น้องน้ำขิง

น้องน้ำขิง อายุ 15 ปี จากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 

"หนูขอขอบคุณพี่ๆ DHL ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับพวกหนู หนูมีความสุขมากๆ และรู้สึกประทับใจพี่ๆ ทุกคน เห็นถึงความตั้งใจและทุ่มเทของพี่ DHL ในอนาคตหนูอยากเป็นนักร้องค่ะ หนูอยากให้ทุกคนที่ได้รับฟังเสียงร้องของหนู มีรอยยิ้มและมีความสุข ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ช่วยให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น หนูจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดความฝันของหนูต่อไปในอนาคตค่ะ”

DHL GoTeach 2023 - "ค้นหาอาชีพที่ชอบ" หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยความร่วมมือจาก DHL ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชื่อมั่นว่าเยาวชนของเราจะสามารถสร้างหนทางสู่อนาคตในสายอาชีพที่สดใสได้ด้วยตนเอง

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112