สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมทักษะชีวิตให้เด็กๆ ในครอบครัวโสสะ
พฤษภาคม 4 2566

สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมทักษะชีวิตให้เด็กๆ ในครอบครัวโสสะ

ในช่วงวัยเรียน ความรู้ที่อยู่ในตำราอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในยุคนี้ ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะความเข้าใจต่อชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์หลักสำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับ

การทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกห้องเรียน สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยเปิดโลกทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ และบุคคล ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจอยากรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจต่อยอดตามมา ได้รับความสุขสนุกสนาน ทั้งนี้เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์สำคัญที่เด็กควรมีทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการที่เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงตามจากสถานการณ์จริง จะทำ ให้สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตได้ดีขึ้น และยังเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางวินัยอย่างความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การตรงต่อเวลา ความมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้คน และการรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป

กว่า 12 ปีแล้ว ที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด และรองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” สนับสนุนให้เด็กๆ ในครอบครัวโสสะได้มีโอกาสทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์อันมีค่า ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนและมีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่น ในบรรยากาศแห่งความสุข ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความสุขและมีคุณภาพ
 

มูลนิธิเด็กโสสะ-ทัศนศึกษา-โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง มีเด็กและเจ้าหน้าที่จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษากว่า 100 คน ด้วยการอุปถัมภ์จากกลุ่มบริษัทเกษมกิจ และโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ห้องพักพร้อมอาหาร การเดินทาง กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง เล่นน้ำทะเล สัมผัสหาดทรายที่หาดทรายสีไข่ไก่ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจให้กับทุกคนได้มีความทรงจำที่ดีร่วมกัน

ประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้รับจากกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” ครอบคลุมกับพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านร่างกาย ได้ออกกำลังกาย เล่นน้ำ เสริมสร้างพัฒนาการระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ได้รู้จักการดูแลสุขอนามัย เรียนรู้ความปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆ
  2. ด้านอารมณ์ จิตใจ ได้รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งมีความสุขสนุกสนาน รู้จักการช่วยเหลือ หรือเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม
  3. ด้านสังคม ได้เรียนรู้การเข้าสังคม อยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลายวัยในสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไป ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม
  4. ด้านสติปัญญา ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า วิธีการสื่อสารความต้องการ และยังได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว
     

มูลนิธิเด็กโสสะ-น้องสายธาร-หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู-ทัศนศึกษา-โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

น้องสายธาร อายุ 14 ปี จากครอบครัวหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู กล่าวว่า “สำหรับการมาทัศนศึกษาที่ระยองในครั้งนี้ หนูมีความสุขมากๆ ค่ะ และที่หนูประทับใจมาก คือ ที่พักสวย สะอาด อาหารอร่อย มีกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ หนูขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบความสุขให้กับครอบครัวของหนู พี่ๆ ทุกคนให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี พวกเราประทับใจและจะเก็บความทรงจำอันล้ำค่านี้ไว้ตลอดไป ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ”


มูลนิธิเด็กโสสะ-น้องอะตอม-หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู-ทัศนศึกษา-โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

น้องอะตอม อายุ 14 ปี จากครอบครัวหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู กล่าวว่า  “ผมแอบเห็นรอยยิ้มของแม่และน้องๆ ที่ได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้ เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนดูมีความสุขมาก ผมดีใจที่เห็นรอยยิ้มของทุกคน สุดท้ายผมขอขอบคุณที่มอบโอกาสและประสบการณ์นี้ให้พวกเราครับ ขอบพระคุณจากใจจริงครับผม”
 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ที่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาเช่นนี้ มายาวนานกว่า 12 ปีแล้ว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปิดประสบการณ์เห็นโลกกว้าง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่น มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะร่วมกันในบรรยากาศแห่งความสุข เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความสุขและมีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ในสังคมต่อไป

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112