เทรักกับเทใจ เชิญชวนบริจาคเพื่อมอบบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ
มกราคม 26 2564

เทรักกับเทใจ เชิญชวนบริจาคเพื่อมอบบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับชุมชนการให้เพื่อคนไทย เทใจดอทคอม จัดทำโครงการซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก ผู้อยู่อาศัย และเจ้าหน้าที่ทุกคน


 

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เป็นหมู่บ้านเด็กลำดับที่ 2 ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 32 ปี ปัจจุบันบ้านหลายหลังอยู่ในสภาพชำรุดไม่ปลอดภัยแก่เด็กและผู้อาศัย มูลนิธิฯ จึงต้องรีบเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยจะเริ่มซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของแม่และเด็ก, ระบบไฟในอาคาร ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ


 

รวมไปถึงอาคารอนุบาลที่ใช้ในการเรียนการสอน อาคารสำนักงานที่มีห้องแพทย์เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเก็บยาสามัญประจำบ้าน ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีต่อเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในหมู่บ้านฯ

ไม่ใช่แค่เพียงการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นด้วยความรักจากครอบครัวทดแทนเท่านั้น แต่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มั่นคง และถูกสุขลักษณะ จะทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ร่วมบริจาค เพื่อเปลี่ยนทุนทรัพย์เป็นความปลอดภัยให้กับชีวิตเด็กๆ