งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ
กันยายน 22 2563

งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ

“ในทุกมุมของสังคม ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสอีกมากซึ่งกำลังรอคอยการมองเห็นจากคุณ”
จากแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือเด็กทุกคนที่กำลังเผชิญกับปัญหา นำมาสู่การสร้างนิทรรศการเพื่อสังคม

 

งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ

นิทรรศการที่รวบรวมผลงานภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมและประติมากรรม จากดารานักแสดง และศิลปินวิจิตรศิลป์ชื่อดังของเมืองไทย ที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานศิลป์ เพื่อจำหน่ายและประมูลหารายได้ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่และขาดโอกาสในครอบครัวโสสะ

I SEE YOU

เพราะเรามองเห็น และพร้อมที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบโตด้วยความรักอีกครั้ง
การรวมตัวของศิลปินที่อยากจะมอบ “โอกาส” ให้เด็กเหล่านั้นจึงเกิดขึ้น

จัดแสดง

วันที่ 22– 26 กันยายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
เข้าชมฟรี และสามารถร่วมสนับสนุนผลงานได้ตลอดทั้งสัปดาห์
สำหรับท่านที่สนใจการประมูลงานศิลป์ จะมีขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น.

ดารานักแสดง ศิลปินวิจิตรศิลป์ที่ให้การสนับสนุน

ขอขอบคุณ

คุณกิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา/ คุณอานนท์ เลิศพูลผล/ คุณธณฤษภ์ ทิพย์วารี (อ.ม๊อ)/ คุณปัณฑิตา มีบุญสบาย/ คุณทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์/ คุณลูกปลิว จันทร์พุดซา/ คุณชัชวาล รอดคลองตัน/ คุณดุษฎี รักษ์มณี (นายดี ช่างหม้อ)/ คุณฉัตรมงคล อินสว่าง/ คุณวัชระ กล้าค้าขาย/ คุณก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์/ คุณแดง บัวแสน/ คุณวัลลภ นิ่มสนอง/ อภิชาติ ศัพท์สุวรรณ/ คุณอิสรีย์ บารมี/ คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล/ คุณวิษณุพงษ์ หนูนันท์/ คุณนาย-ณภัทร เสียงสมบุญ/ คุณพีช-พชร จิราธิวัฒน์/ คุณน้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์/ คุณพาทิศ พิสิฐกุล/ คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก)/ คุณสุดาภรณ์ เตจา/ คุณบัวขาว ผะสม/ คุณไทรเติ้ล เงาะอาศัย/ คุณสกล ลือฤทธิ์/ คุณจักรี คงแก้ว/ คุณศิริรัตน์ ชุ่มเย็น/ คุณศุภมาส ทวีโชติภัทร์/ คุณมานิตย์ ศรีสุวรรณ์/ คุณธง ยาเลหลา/ คุณอัญชนา นังคลา