มอบความรักให้น้อง ด้วยกล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT
กุมภาพันธ์ 7 2563

มอบความรักให้น้อง ด้วยกล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ตั้งกล่องรับบริจาคภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ทั้ง 6 สถานี ได้แก่ สีลม สามย่าน หัวลำโพง วัดมังกร สามยอด และสนามไชย

ท่านสามารถร่วมมอบอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนโอกาสเหล่านี้ ได้กลับมามีรอยยิ้มและครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง  โดยการหย่อนกล่องรับบริจาคที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 6 สถานีค่ะ

หากท่านต้องการอนุเคราะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 106