ซีรีส์ Great Men Academy
มีนาคม 14 2562

ซีรีส์ Great Men Academy

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณผู้กำกับ นักแสดง และทีมงานจากซีรีส์ เรื่อง Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟ, นาดาว บางกอก, Line TV, GDH ที่มอบรายได้จากการสั่งซื้อ Great Men Great Moment Photobook รายได้จากการประมูลของจาก Great Men Academy และส่วนหนึ่งของเงินรายได้จากซีรีส์ รวมถึงเงินบริจาคเพิ่มเติม จำนวน 1,000,0000 บาท เพื่อสนับสนุนการ ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวให้แก่ลูกโสสะ 700 คน ใน 5 หมู่บ้านฯ

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
“แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112